Brief aan Kamerleden

Brief aan Kamerleden

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu geeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. De Fietsersbond roept de Tweede Kamer op om het voorstel van de minister te steunen. Daarom vragen we aan alle fietsers een brief of mail te sturen naar de Kamerleden. De voorbeeldbrief  en emailadressen vind je hieronder. Ook vragen we je om persoonlijke verhalen te delen via de speciale Facebook-pagina.

***********

AAN: d.hoogland@tweedekamer.nl, e.smaling@tweedekamer.nl, W.hachchi@tweedekamer.nl, m.vhelvert@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, e.ouwehand@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl

CC: info@fietsersbond.nl

Onderwerp: Snorscooter naar de rijbaan

Geachte Kamerleden

Ik ben verheugd dat Minister Schulz van Haegen Amsterdam de mogelijkheid wil geven het gevaar en de overlast van snorscooters op de fietspaden aan te pakken. Ze geeft aan dat het verplaatsen naar de rijweg op dit moment de enige effectieve manier is.

Daarom vraag ik u de minister hierin te steunen. Want alleen dan hoeven kinderen en ouderen geen angst meer te hebben weggetoeterd te worden door een stinkende en scheurende scooter en zullen ze weer op de voor hen bedoelde vrijliggende fietspaden durven te fietsen. De maatregel is niet alleen veiliger voor fietsers, maar ook voor de snorscooteraars zelf. Dat bleek ook in 1999 toen de bromfiets, toen gemiddeld even hard rijdend als de snorscooter nu, naar de rijweg ging.

De wens om snorscooters van de overvolle fietspaden zorgvuldig naar de rijweg te verplaatsen leeft breed, zowel in de gemeenteraad (bijna unaniem) als onder bewoners.

Ik vraag u met klem om na jarenlange discussie deze proef in Amsterdam mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

<<JOUW NAAM>>