Nog geen besluit over scooters naar de rijbaan

15 oktober 2014

Op donderdag 9 oktober besprak de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer de brief van minister Schultz waarin deze Amsterdam de mogelijkheid wil geven om snorscooters met helm naar de rijbaan te verplaatsen. Uit het debat bleek dat het nog onzeker is of het voorstel op een meerderheid kan rekenen.

VVD, PVV, CDA en 50+ gaven aan niets in het voorstel te zien. Zij willen geen verschillende regels in verschillende steden en maken zich zorgen over de veiligheid van de bestuurders van de snorscooters wanneer die op de rijbaan moeten rijden. Farshad Bashir van de SP deelde deze zorgen en zei het afschaffen van de categorie snorfiets als betere oplossing te zien. Hij gaf aan het voorstel van de minister alleen te kunnen steunen wanneer invoering uitsluitend op straten van 30 kilometer gaat plaatsvinden.  De opstelling van VVD en SP is opmerkelijk, omdat beide partijen het voorstel in de Amsterdamse gemeenteraad steunen en het ook expliciet onderdeel is van het coalitieakkoord van het Amsterdamse college waarvan deze partijen deel uitmaken.

De minister zei te zullen bekijken of in de wetswijziging die zij voor gaat stellen met de wens van de SP rekening gehouden kan worden. Zij zei in ieder geval met de voorbereiding door te willen en zullen gaan. Na het herfstreces zal de Tweede Kamer in een plenaire sessie doorpraten over het onderwerp. Daarbij kunnen en zullen moties worden ingediend en zal het duidelijk worden of minister door kan gaan met haar wetsvoorstel.  Wanneer de minister dat mag zal er ongetwijfeld later nog een debat volgen over de inhoud van de wet.

Op de maandag voorafgaand aan het debat bood de Fietsersbond de door meer dan 10.000 mensen ondertekende petitie Geef het fietspad terug aan de fietser aan. Kamerlid Liesbeth van Tongeren nam de petitie in ontvangst namens de Kamercommissie, op een bijeenkomst bij het Stedelijk Museum in Amsterdam waar ook een viertal slachtoffers van scooteroverlast het woord voerden. De actie kreeg veel publiciteit in de media. De Fietsersbond ging op diverse plekken ook in debat met de ANWB (vanaf 105:00), onder meer in het radioprogramma Spijkers met koppen.

Lees ook de samenvatting van Het Parool en AT5.