Snorscooters Amsterdam mogelijk toch naar rijbaan

23 maart 2015

In de Tweede Kamer is vandaag een motie aangenomen van de leden Hoogland (PvdA) en Van Veldhoven (D66) die verplaatsing van snorscooters naar de rijbaan mogelijk kan maken. De motie dringt aan op nader onderzoek naar de gevolgen, maar spreekt eveneens uit op basis van deze inzichten zorgvuldige verplaatsing naar de rijbaan in Amsterdam mogelijk te maken. De Kamer verzoekt de minister hierover te rapporteren voor 1 oktober. De motie kreeg steun van PvdA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50+ en Klein. Lees hier de volledige tekst van de motie.

Wim Bot van de Fietsersbond reageert verheugd op het aannemen van de motie: “Een onverwacht succes. Op 18 december 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de verplaatsing van de snorscooters naar de rijbaan in Amsterdam naar de prullenmand werd verwezen, mede door de onverwachte stem van de Pvda. Gelukkig is die ongelukige gang van zaken nu gecorrigeerd. Als Fietsersbond dringen we aan op snelle uitvoering van de motie, zodat de Amsterdamse fietsers eindelijk verlost zijn van de scheurende scooters op het fietspad”.