VVF: “SP cruciaal in scooterdebat”

1 oktober 2014

De gemeente Amsterdam wil snorscooters naar de rijbaan sturen. Daarvoor is een Kamermeerderheid nodig. ‘Het gaat erom spannen.’

Amsterdamse fietsers worden al jaren gekweld door snorscooteraars. Officieel mogen ze maximaal 25 per uur. Maar elke snelheidsmeting toont aan dat de overgrote meerderheid veel harder rijdt. Het gevolg: overlast, ergernis en ongelukken.

Ongelukken
Vier jaar geleden deed de Vogelvrije Fietser een oproep met de vraag of fietsers last hebben van snorscooters. Meteen stroomden de mailtjes binnen met verhalen over ongelukken, gevaarlijke situaties en ergernissen. De meeste mailtjes kwamen uit Amsterdam. Daar is de overlast het grootst.

Oplossing
Inmiddels lijkt de oplossing nabij. ‘De Amsterdamse oplossing is om de snorscooter naar de rijbaan te sturen. En de snorscooteraar moet dan verplicht een helm dragen. Wij ondersteunen dit initiatief van Amsterdam’, zegt Wim Bot, lobbyist van de Fietsersbond. ‘Oud-wethouder Eric Wiebes, nu staatssecretaris van Financiën, heeft zich er al hard voor gemaakt. Ook het nieuwe college wil de snorscooter naar de rijbaan dirigeren. Burgemeester Van der Laan heeft op de nieuwjaarsreceptie gezegd dat hij dat dit jaar voor elkaar wil krijgen. Maar Amsterdam kan het niet alleen. Als je de snorscooter naar de rijbaan wil sturen, moet je eerst de wet aanpassen.’

VVD
‘Daar wil minister Schultz van Infrastructuur & Milieu ook wel toestemming voor geven’, zegt Bot. ‘Ze kan zelf de wet aanpassen, maar ze heeft gezegd dat ze voor die aanpassing een meerderheid in de Tweede Kamer wil. En dat gaat er een beetje om spannen. De VVD steunt haar eigen minister niet. De VVD vindt het niet veilig voor de snorfietser. Dat is opmerkelijk, want onderzoek van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, red.) heeft uitgewezen dat het juist veiliger wordt. Nu gebeuren er veel ongelukken op kruisingen omdat automobilisten verrast worden door een snorscooter die met hoge snelheid komt aangereden.’

SP cruciaal
‘Maar het hangt niet alleen van de VVD af. De SP werkt aan een plan om de problemen met de snorscooter op te lossen. Dat is op zich prima. Maar ik hoop dat de SP een oplossing voor een urgent probleem niet zal blokkeren. Als de SP de minister steunt, is er een meerderheid. Het gaat er om spannen.’ Op 9 oktober stemt de Tweede Kamer over het scootervoorstel.

Teken de petitie
Je kunt ook zelf iets doen om snorscooter van het fietspad te krijgen: teken de petitie! Al meer dan zesduizend fietsers hebben de petitie getekend.

Bron: VogelVrijeFietser